قزوین - میدان انقلاب مطب پزشکی بینا

شماره تماس مطب

028-3344-5566

قزوین - میدان انقلاب مطب پزشکی بینا

شماره تماس مطب

028-3344-5566

طراحی گزارشهای تحلیلی و داشبورد مدیریتی PowerBI

داشبورد مدیریتی هم برای مدیران این امکان را فراهم می‌کند. به عنوان مثال مدیران پروژه می‌توانند روند پیشرفت پروژه را ردیابی کنند و همه چیز را در مسیر صحیح نگه دارند.

داشتن دید مناسب از داده‌های پروژه برای برنامه‌ریزی پروژه، کنترل پروژه، توسعه معیارهای کلیدی و اطمینان از تخصیص مناسب منابع حیاتی است. اگر بتوانید هر روز صبح داده‌های پروژه خود را منظم و واضح ببینید، مدیریت یک پروژه پیچیده آسان‌تر می‌شود.

با انتخاب یک ابزار مدیریت پروژه مناسب، داشبورد مدیریتی مناسب را به مجموعه خود اضافه کنید و تنها به موفقیت فکر کنید.

برچسب ها :
pardis

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.